Personsökning & Data mottagare / sändare

RF DataTech tillverkar ett antal olika professionella personsökarsändare och mottagare, vilka är utvecklade för att möte de krävande kraven i ETSI EN 300-224 standarden.

Dessa produkter är alla syntesstyrda produkter som är speciellt designade för platsbundna personsökningssystem.

Alarm, brand, säkerhet, medicinska applikationer och, styrning av elektroniska anslagstavlor är några typiska användningsområden.

För att komplettera våra egna sändare och mottagare kan vi även förse er med kompatibla text-sökare.

ART Personsökning sändare ART Personsökning sändare 150-9600bps, 100mW-5W, POCSAG, FFSK, GMSK and 4FSK Personsökarsändare, finns för VHF, UHF och 900MHz banden.

RS232 seriell ingång och 2 eller 4 digitala ingångar vilka kan starta sändning av förprogrammerade meddelanden.
PRX Personsökning mottagare PRX Personsökning mottagare 150-4800bps, POCSAG, FFSK and GMSK personsökar och data mottagare finns för VHF, UHF och 900MHz banden.

RS232 seriell utgång och 2 digitala utgångar (momentan eller växlande vilka aktiveras genom speciella meddelanden.
Text sökare Text sökare Kompatibla text-sökare passande för 512bps, 1200bps or 2400bps POCSAG system.

Bakgrundsbelysning, ton/vibrator