Radiomodem produkter

RF DataTech tillverkar ett stort urval av radiomodem produkter vilka är utvecklade för att möta krävande internationella standarder.

De är ideala för trådlösa punkt till punkt dataförbindelser eller punkt till multipunkts applikationer som alarmsystem, scannande telemetrilösningar eller SCADA system.

VHF (138MHz – 225MHz), UHF (406MHz – 512MHz) och 869MHz (868MHz – 870MHz) produkter är tillgängliga med flera olika uteffektsalternativ.

Lågeffektsutrustningarna som alla möter specifikationen ETSI EN 300-220 för licensfri användning i Europa och högeffektsutrustningarna på 5 Watt som möter kraven i EN 300-113 och motsvarande FCC (USA) och IC (Kanada) krav.

ZRT radiomodem
 • 150bps, 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps or 9600bps dataöverföringshastighet i en 12.5kHz radiokanal
 • VHF, UHF & 869MHz versioner tillgängliga
 • RS232, 5V TTL eller kombinerad RS232/RS485/RS422 data interface optioner
 • FSK, FFSK, GMSK or 4FSK modulation väljs automatiskt beroende på data hastighet
 • Låg energi förbrukning
 • Felkorrigering (FEC) valbart vid 9,6 kbps
 • Mottagare med hög känslighet
 • Stöder "Store & Forward" repeater funktionalitet
 • Stödjer alla protokoll genom transparent överföring
 • Ytterligare konfigurerbara optioner för MODBUS & HAYES protokoll
 • Enkel konfigurering via PC mjukvara
 

Överföringshastigheten över radiovian kan ställas in mellan 150bps och 9600 bps (12,5 kHz kanal), en intern buffert hanterar situationer när datahastigheten är högre in till modemet än den över radiovian. Om hög datahastighet inte krävs kan modemet ställas in för en lägre datahastighet för att dra fördel av ytterliggare förbättrade mottagaregenskaper.

Vid lägre datahastigheter (1200bps och lägre) kan radion konfigureras att använda Bell 202 eller V.23 för kompabilitet med existerande utrustning.

Stora ansträngningar har gjorts för att få bra intermodulationsegenskaper, grannkanaldämpning mm, detta gör denna produkt idealisk för trafik på telemetrikanalerna där ofta mycket trafik pågår.

Vårt Windows baserade konfigureringsprogramvara WinA4P möjliggör för användaren att ställa in alla inställbara parametrar.

Tabellen nedan visar våra mest populära modem:-

Modell Frekvens
Band
Uteffekt Typ Gränssnitt Nyckelegenskaper
ZRT Serien
ZRT radiomodem
VHF

UHF

869MHz
10mW-500mW

100mW-5Watt
Semi-Duplex

Simplex
RS232

RS485

RS422

3.6V/5V TTL
Lågt pris

Kompakt storlek

Panelmontering
SRT Serien
SRT radiomodem
VHF

UHF
10mW-500mW

100mW-5Watt
Semi-Duplex

Simplex
RS232

5V TTL
Montering på DIN skena
URT Serien
URT radiomodem
VHF

UHF
100mW-5Watt Semi-Duplex

Simplex
RS232

600 ohm audio
(obalanserad)
Pinkompatibel med Pacscom CMD400

Designad för maximal kompabilitet med existerande nätverk.

Montering på DIN skena
ART Serien
ART radiomodem
UHF 10mW-500mW

100mW-5Watt
Full-Duplex

Semi-Duplex

Simplex
RS232

5V TTL

600 ohm audio
(4-tråds balanserad)
Dubbla synteser för extra snabb respons

Extra in/utgångsmoduler som extra tillbehör

Montering på DIN skena
XRT Basstations Serien
XRT basstation
UHF 100mW-5Watt

500mW-10Watt
Full-Duplex

Semi-Duplex

Simplex
RS232

600 ohm audio
(4-tråds balanserad)
Fungerar med ZRT, SRT, URT & ART modemen

Dubbla synteser

Möjlighet till dubbla radioenheter genom passande XRT9000Xväxlare. Detta för applikationer som kräver extrem tillförlitlighet.

19" Rackmontering