Personsøkeutstyr og datamottakere / sendere

RF DataTech produsere en rekke profesjonelle radio personsøker og mottakerprodukter som er designet for å oppfylle den krevende ETSI EN 300-224-standarden.

Disse personsøker-radioene med frekvenssyntese er moderne, høytytende produkter som er spesielt konstruert for POCSAG personsøker-systemer på brukerstedet.

Bruksområder inkuderer alarmer, brann, sikkerhet/vakthold, medisinsk og sykepleiesystemer, elektronisk tegnkontroll, og industriell prosess- og anleggskontroll.

For å komplimentere våre egne sendere og mottakere, leverer vi også kompatibelt alfanumerisk personsøkeutstyr.

ART personsøker-sender ART personsøker-sender 150-9600bps, 100mW-5W, POCSAG, FFSK, GMSK og 4FSK personsøker-sendere som fungerer på VHF, UHF 900MHz båndene.

RS232 serie-inngang plus enten 2 eller 4 innganger for kontaktlukking som utløser forhåndslagrede meldinger.
PRX personsøker-mottaker PRX personsøker-mottaker 150-4800bps, POCSAG, FFSK og GMSK personsøker- og data- mottakere opererer på VHF, UHF og 900MHz-båndene.

RS232 serieutgang pluss to digitale (pulsert eller stabil tilstand) utganger utløst av spesielle meldinger.
Alfanumerisk personsøkeutstyr Alfanumerisk personsøkeutstyr Kompatibelt alfanumerisk personsøkeutstyr for 512bps, 1200bps eller 2400bps POCSAG systemer.

Bagrunnsbelyst display, tone-/vibrasjonsvarsling.