Radiomodem produkter

RF DataTech produserer en omfattende rekke radiomodem produkter som er designet for å oppfylle krevende internasjonale standarder.

Produktene er ideelle for punkt-til-punkt trådløse dataforbindelser eller punkt-til-multipunkt bruksområder slik som alarmsystemer, skanning telemetri eller SCADA-systemer.

VHF-, UHF- og 869MHz-modeller kan leveres med et valg av senderstyrker.

Lavstrømsradioer oppfyller lisensfri spesifikasjon ETSI EN 300-220 til bruk over hele Europa mens utgaven med høyere styrke på 5 W oppfyller de strengere europeiske kravene ifølge EN 300-113 og tilsvarende spesifikasjoner for USA (FCC) og Canada (IC).

ZRT radiomodem
 • 150bps, 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps eller 9600bps datasignaleringshastighet over lufta i en 12,5kHz RF-kanal
 • VHF, UHF & 869MHz-utgaver kan leveres
 • RS232, 5V TTL eller kombinert RS232/RS485/RS422 datagrensesnitt
 • FSK, FFSK, GMSK eller 4FSK-modulering blir valgt automatisk avhengig av datasignaleringshastighet
 • Lavt strømforbruk
 • Valgbar “Forward Error Correction” (FEC) på 9k6 bps
 • Meget følsom mottaker
 • Støtter "Store & Forward" forsterkerbruk
 • Transparentmodus støtter alle protokoller
 • Ekstra konfigurerbare valg for MODBUS- og HAYES-protokoller
 • Lett å konfigurere ved å bruke PC programvare
 

Datasignaleringshastigheten over lufta kan bli innstilt på en rekke verdier mellom 150bps og 9600bps i en 12,5kHz kanal. Det finnes en intern buffer for å håndtere situasjoner hvor baud-hastigheten for seriegrensesnitt er innstilt høyere enn den valgte hastigheten over lufta. Hvis høye hastigheter ikke er nødvendig, kan modemet bli programmert til en saktere hastighet over lufta for å dra fordel av den assosierte forbedringen på mottaker terskelen.

På lavere datasignaleringshastigheter (1200bps og lavere) kan radioene bli konfigurerte for å bruke enten Bell 202 eller V.23 toneinnstilling for å være forenlig med eksisterende utstyr.

Nøye oppmerksomhet til intermodulering ytelse, uønsket respons, nabokanal- og sperrefunksjon gjør at produktet er ideelt for sammentrengte telemetri radiokanaler.

Vår Windows-baserte konfigurasjonsprogramvare WinA4P gjør det mulig for brukeren å programmere alle radioinnstillinger.

Tabellen nedenfor viser våre mest populære modemer:-

Modell Bånd Tx Effekt-område RF
Konfig.
Grensesnitt Nøkkelegenskaper
ZRT-serien
ZRT radiomodem
VHF

UHF

869MHz
10mW-750mW

100mW-5Watt
Halv-Duplex

Simplex
RS232

RS485

RS422

3.6V/5V TTL
Lav pris

Kompakt størrelse

Panelmontasje
SRT-serien
SRT radiomodem
VHF

UHF
10mW-750mW

100mW-5Watt
Halv-Duplex

Simplex
RS232

5V TTL
DIN skinne-montasje
URT-serien
URT radiomodem
VHF

UHF
100mW-5Watt Halv-Duplex

Simplex
RS232

600 ohm audio
(ubalansert)
Konnektor forenlig med Pacscom CMD400

Konstruert for å være maksimalt forenlig med eksisterende nettverk

DIN skinne-montasje
ART-serien
ART radiomodem
UHF 10mW-750mW

100mW-5Watt
Full-Duplex

Halv-Duplex

Simplex
RS232

5V TTL

600 ohm audio
(4 tråds-balansert)
Dobbel synthesizer for ekstra hurtig «keyup»

Digitale hjelpeinnganger og hjelpeutganger

DIN skinne-montasje
XRT basisstasjon serien
XRT basisstasjon
UHF 100mW-5Watt

500mW-10Watt
Full-Duplex

Halv-Duplex

Simplex
RS232

600 ohm audio
(4 tråds-balansert)
Fungerer med ZRT, SRT, URT & ART modemer

Dobbel synthesizer

Dupliserte konfigurasjoner er mulig ved å bruke to XRT radio-hyller og avstemt XRT9000X baychanger hyllefag.

19" stativmontasje