Data & paging přijímače a vysílače

Firma RF DataTech vyrábí ucelenou řadu profesionálních rádiových paging vysílačů a přijímačů, navržených tak, aby byly v souladu s požadavky evropské normy ETSI EN 300-224.

Tyto pagery mají frekvenční syntézu a představují moderní a vysoce výkonné výrobky, jenž byly vyvinuty pro místní POCSAG paging systémy.

Aplikace zahrnují alarmy, požární, bezpečnostní, zdravotnické a ošetřovatelské systémy, elektronickou kontrolu označení a průmyslových procesů a výrobních zařízení.

K doplnění nabídky našich vysílačů a přijímačů nabízíme i kompatibilní alfanumerické pagery.

ART Paging vysílač ART Paging vysílač 150-9600b/s, 100mW-5W, POCSAG, FFSK, GMSK a 4FSK paging vysílače operující v pásmech VHF, UHF a 900MHz.

RS232 sériový vstup, 2 nebo 4 vstupy spouštějící odeslání přednastavených zpráv.
PRX Paging přijímač PRX Paging přijímač 150-4800b/s, POCSAG, FFSK a GMSK paging přijímače operující v pásmech VHF, UHF a 900MHz.

RS232 sériový výstup plus dva digitální výstupy (pulzní a stálý), spouštěné prostřednictvím speciálních přijatých zpráv.
Alfanumerické pagery Alfanumerické pagery Kompatibilní alfanumerické pagery vhodné pro systémy 512b/s, 1200b/s nebo 2400b/s POCSAG.

Podsvícený displej, zvukové / vibrační upozornění.