Rádiové moduly

Firma RF DataTech vyrábí vysoce výkonné rádiové moduly a RF moduly, navržené tak, aby odpovídaly přísným mezinárodním normám vztahujícím se jak na rádiová zařízení vyžadující povolení k provozu, tak i rádiová zařízení pro volný provoz bez povolení.

Jsou optimalizovány pro přenos dat a navrženy tak, aby je bylo možné zabudovat přímo na desku plošného spoje a integrovat je tak s vlastními výrobky výrobce.

K dispozici jsou vysílací moduly, přijímací moduly a moduly vysílač+přijímač (transceivery).

Pro naprogramování pracovní frekvence modulů se používá externí PIC či mikroprocesor. Nabízíme pomoc s návrhem připojení modulů k zákaznickým aplikacím podle požadavku zákazníka.

Model Pásma Verze Tx
rozpětí
výkonu
Šířka pásma Konstrukční
předpisy
Klíčové vlastnosti
LC rádiový modulLC rádiový modul 169MHz

UHF

868MHz
Vysílač

Přijímač

Vysílač+přijímač
10mW-750mW Úzké pásmo
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220 Nízká cena

Nízká spotřeba

Frekvenční syntéza
LRT rádiový modulLRT rádiový modul VHF

UHF
Vysílač

Přijímač

Vysílač+přijímač
100mW-5Watt Úzké pásmo
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113
Vysoký výkon

Frekvenční syntéza
ATX vysílacý modulATX vysílacý modul VHF

UHF
Vysílač 100mW-5Watt Úzké pásmo
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 224
Vysoký výkon

Frekvenční syntéza
ARX přijímacy modulARX přijímacý modul VHF

UHF
Přijímač
Úzké pásmo
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 224
Vysoký výkon

Frekvenční syntéza