Приемни устройства / Трансмитери за пейджинг и данни

“RF DataTech” произвежда широк спектър професионални радио пейджинг трансмитерни и приемателни устройства, проектирани така, че да отговарят на високите изисквания на стандарта: ETSI EN 300-224.

Тези честотно синтезирани пейджинг радиа са модерни продукти с високо качество на представянето, които са специално проектирани за работа с настолни POCSAG пейджинг системи.

Приложенията включат алармени, противопожарни системи, системи за сигурност, медицински системи и такива за медицински грижи, електронен контрол на знаци, индустриални процеси и контролиране на ферми.

За да допълним нашите собствени трансмитери и приематели, можем да доставим също и буквено-цифрови пейджъри.

ART Пейджинг трансмитер ART Пейджинг трансмитер 150-9600bps, 100mW-5W, POCSAG, FFSK, GMSK и 4FSK пейджингови трансмитери, опериращи на VHF, UHF и 900MHz вълни.

RS232 сериен извод плюс 2 или 4 прекъсващи контакта входове, които се задействат посредством предварително запаметени съобщения.
PRX пейджинг приемател PRX пейджинг приемател 150-4800bps, POCSAG, FFSK и GMSK пейджинг устройства и приемателни устройства на VHF и UHF вълни.

RS232 сериен извод плюс два дигитални (пулсово или стабилно състояние) извода, задействащи се посредством специфични съобщения.
Буквено-цифрови пейджъри Буквено-цифрови пейджъри Съвместими буквено-цифрови пейджъри подходящи за 512bps, 1200bps или за 2400bps POCSAG системи.

Чернобял дисплей, звуков / вибриращ сигнал.