Радио модули

RF DataTech произвежда високо специфициран радио модул и RF модулни продукти, проектирани така, че да отговарят на международните стандарти, както за лицензирано, така и за нелицензирано безжично управление.

Те са оптимизирани за предаване на данни и са проектирани така, че да бъдат монтирани директно върху кръгов превключвател, за да се добави безжична опция към продуктите на производителя.

Налични са модулни конфигурации за трансмитер, приемник или цяло радио-предавателно устройство.

Използва се външен PIC или микропроцесор, за да се зарежда периодично честотната информация в устройството. При нужда се предлага помощ при проектирането.

Модели Вълни Версии Tx
Обхвати
на
захранване
Обхват Спецификации
на дизайна
Основни функции
LC радио модулLC радио модул 169MHz

UHF

868MHz
Трансмитер

Приемател

Приемно- предавателно устройство
10mW-750mW Точен обхват
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220 Ниски разходи

Ниска честота

Честотно синтезиран
LRT радио модулLRT радио модул VHF

UHF
Трансмитер

Приемател

Приемно- предавателно устройство
100mW-5Watt Точен обхват
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113
Изключително добро представяне

Разширено филтриране на приемника

Честотно синтезиран
ATX Трансмитер модулATX Трансмитер модул VHF

UHF
Трансмитер 100mW-5Watt Точен обхват
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 224
Изключително добро представяне

Честотно синтезиран
ARX Приемател модулARX Приемател модул VHF

UHF
Приемател
Точен обхват
(12.5/20/25/30kHz)
EN 300 220

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 224
Изключително добро представяне

Разширено филтриране на приемника

Честотно синтезиран