Радио модемни продукти

Компанията “RF DataTech” произвежда широка гама радио модемни продукти, проектирани така, че да отговарят на изискванията на международните стандарти.

Те са идеални за безжични връзки за пренос на данни от типа “точка-до-точка” или за приложения от типа “точка-до-множество от точки”, като алармени системи, сканиращи телеметрични или SCADA системи.

Налични са VHF, UHF и 869MHz модели с широк набор от трансмисионни възможности.

Радиата с ниска мощност отговарят на спецификациите на лиценз ETSI EN 300-220 за употреба в Европа, докато версиите с по-висока мощност отговарят на по-строгите изисквания на Европейския стандарт EN 300-113 и на еквивалентните му за САЩ (FCC) и за Канада (IC) спецификации.

ZRT radiomodem
 • 150bps, 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps или 9600bps скорост на въздушен пренос на данни чрез 12.5kHz канал
 • VHF, UHF & 869MHz версии в наличност
 • RS232, 5V TTL или комбинирани RS232/RS485/RS422 опции за интерфейс данни
 • FSK, FFSK, GMSK или 4FSK автоматично избираема модулация в зависимост от скоростта на данните
 • Ниска консумация на енергия
 • Прогресивно коригиране на грешки (FEC), избираемо при 9k6 bps
 • Високо чувствителен приемател
 • Поддържа ретранслаторна операция “Съхраняване и Предаване”
 • Прозрачен модул поддържащ всеки протокол
 • Допълнителни опции, които могат да бъдат конфигурирани за MODBUS & HAYES протоколи
 • Лесна конфигурация с помощта на PC софтуер
 

Данните могат да бъдат пренесени по въздух със стойности между 150bps и 9600bps, по 12.5kHz канал, като има и вътрешен буфер, който да се справя в ситуации, в които серийният интерфейс е настроен на нива – по-високи от избраните въздушни стойности. Ако не са нужни по-високи скорости, модемът може да бъде програмиран да работи на по-ниска въздушна скорост, за да се извлече максимална полза от асоциираното подобрение на качествата на приемателя.

При по-ниски скорости за данните (1200bps и по-ниски) радиата могат да бъдат конфигурирани така, че да използват тонални комплекти Bell 202 или V.23 за съвместимост със съществуващото оборудване.

Вниманието отделено на представянето на уредите при интермодулация, лъжливи отговори, съседни канали и блокиращи източници, прави продуктите идеални за наситени телеметрични радио канали.

Нашия конфигурационен софтуер, базиран на операционната система Windows WinA4P позволява радио настройките да бъдат програмирани от потребителите.

Таблицата, по-долу показва нашите най-популярни модеми:-

Модел Вълни Tx
обхвати
на
захранване
RF
конфигурации
Интерфейси Основни функции
ZRT Серия
ZRT радио модем
VHF

UHF

869MHz
10mW-750mW

100mW-5W
Частичен дуплекс

Симплекс
RS232

RS485

RS422

3.6V/5V TTL
Ниски разходи

Компактен размер

Панелен монтаж
SRT Серия
SRT радио модем
VHF

UHF
10mW-750mW

100mW-5W
Частичен дуплекс

Симплекс
RS232

5V TTL
DIN релсов монтаж
URT Серия
URT радио модем
VHF

UHF
100mW-5W Частичен дуплекс

Симплекс
RS232

600 ohm аудио
(небалансиран)
Конектор, съвместим с Pacscom CMD400

Проектиран за максимална съвместимост със съществуващите мрежи

DIN релсов монтаж
ART Серия
ART радио модем
UHF 10mW-750mW

100mW-5W
Пълен дуплекс

Частичен дуплекс

Симплекс
RS232

5V TTL

600 ohm аудио
(4 жици-балансиран)
Двоен синтезатор за допълнителна бързина на усилване

Допълнителни дигитални входове и изводи

DIN релсов монтаж
XRT Серия с базова станция
XRT Серия с базова станция
UHF 100mW-5W

500mW-10W
Пълен дуплекс

Частичен дуплекс

Симплекс
RS232

600 ohm аудио
(4 жици-балансиран)
Работи с ZRT, SRT, URT & ART модеми

Двоен синтезатор

Двойни конфигурации, възможна употреба на две XRT радио поставки и съответен XRT9000X поставка за смяна на станции

19" монтажна стойка