RF DataTech (РФ ДейтаТех)

Информация за компанията

Седалище и адрес на управление:-
27-29 New Road
Hextable
Kent
BR8 7LS
United Kingdom
Телефон:-
+44 1322 515810
Факс:-
+44 1322 665828
Регистрационен номер на компанията:-
3713135
(регистрирана в Англия)
Номер по ДДС:-
GB 761 2068 46
Запитвания:-
info@rfdatatech.co.uk

“RF DataTech” (“РФ ДейтаТех”) е водеща европейска компания за дизайн и производство, предлагаща широк спектър от висококачествени радия, радио модеми, телеметрични радия, радия с функция “пейджинг”, RF модули, устройства за складиране на данни и сателитни модеми.

Тук е изложена подбрана продуктова информация на редица европейски езици. За по-детайлна информация, моля, посетете нашия фирмен сайт.

радио модеми Пейджинг радиа
Радио модем
Радио с данни
Телеметрични радио връзки
Сканиращо телеметрично радио
Безжична трансмисия на данни
Радиопредавател с пейджинг функция
Приемател на данни с пейджинг функция
Цифров пейджър
Буквено-цифров пейджър
POCSAG пейджинг радия
Пейджинг системи в реално време
Радио модули Трансмитер
Радио модул
Трансмисионен модул
Приемен модул
Приемо-предавателен модул
RF услуги & дигитален дизайн
Производство на подизпълнително ниво